Ο Δήμος Κορινθίων προχώρησε σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες (video)


Η ρύθμιση αφορά οφειλές από:
ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ,
ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΡΩΝ , ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Διαφήμιση, Νεκροταφεία
Ύδρευση, Λαϊκές Αγορές, Τέλη Λατομικών Προϊόντων ,κ.τ.λ )
 ΠΡΟΣΤΙΜΑ KΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
 Εξαιρούνται από την ρύθμιση μόνον τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών βεβαιωμένα η μη Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.
Η εξόφληση με ρύθμιση προβλέπει την καταβολή των χρεών σε δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. O αριθμός των μηνιαίων δόσεων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) €. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).
 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1997 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 24 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 60% ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΩΣ 31-12-2009 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 70% (ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger