Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα


Είκοσι ένας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες που δικαιούνται οικονομική ενίσχυση από αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.
Οι «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 επιδοτούν μεθόδους γεωργικής παραγωγής που επιχειρούν να συνδυάσουν την προστασία του περιβάλλοντος με την ποιοτική γεωργία, δηλαδή ενισχύουν οικονομικά αγρότες που ασκούν τη βιολογική γεωργία και εφαρμόζουν καλλιεργητικές τεχνικές που συμβάλλουν στην προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών.

Η υλοποίηση του μέτρου παρουσιάζει χρόνια γραφειοκρατικά εμπόδια τα οποία

ευθύνονται για σημαντικές καθυστερήσεις στις καταβολές των ενισχύσεων. Σε πολλούς

αγρότες οφείλονται ενισχύσεις ακόμη και από το 2010.

Οι αγρότες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας θα έχουν αρχικά

μειωμένο εισόδημα αφού απαιτούνται δύο ή και τρία έτη μεταβατικής περιόδου. Μειωμένο

εισόδημα θα έχουν και οι αγρότες του προγράμματος προστασίας των ευαίσθητων στα

νιτρικά περιοχών αφού μειώνεται το παραγόμενο αγροτικό προϊόν. Αυτές ακριβώς τις

μειώσεις εισοδήματος θα έπρεπε εγκαίρως να αναπληρώνουν οι οικονομικές ενισχύσεις των

αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων. Οι καθυστερήσεις στη καταβολή τους σε συνδυασμό

με την γενικότερη φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών και την συνεχόμενη αύξηση του

κόστους παραγωγής, απειλούν να θέσουν πάρα πολλούς αγρότες εκτός εργασίας.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ καλούν το Υπουργείο να αντιμετωπίσει άμεσα τα προβλήματα

που δημιουργούν τις καθυστερήσεις ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται το συντομότερο

δυνατόν στους δικαιούχους με στόχο την διατήρηση και ενδυνάμωση της ποιοτικής γεωργίας

και των αγροτών.
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger