Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κορίνθου.


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 § 5 και 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 30η

και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος

ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί αίτησης της επιχείρησης «Αφοί Πετρόπουλοι Ο.Ε.» για δημιουργία μονάδας παραγωγής

απορρυπαντικών και εντομοαπωθητικών προϊόντων στη θέση «Γλυφάδα» Αρχ. Κορίνθου.

2. Γνωμοδότηση για το έργο «Αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγ. Θεόδωροι-ΔΕΗ Μεγαλόπολης» στα

όρια της Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου.

3. Γνωμοδότηση επί αίτησης της επιχείρησης “Αφοί Ν. Μάρκελλου Ο.Ε.” για ανανέωση περιβαλλοντικών όρων

και αύξηση δυναμικότητας μονάδας πάχυνσης θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση “Κόκκινο Χώμα”

Σαρωνικού κόλπου Δήμου Σολυγείας.

4. Τροποποίησης της αριθμ. 204/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το μίσθωμα ακινήτου της

ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.

5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου “Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013”.

6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο

Γεώργιο Κορίνθου”.

7. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Σολομού 2010” (Α.Μ. 22/2010).

8. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Οδοποιία Τ.Δ. Ξυλοκέριζας” Α.Μ. 56/2012.

9. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Τενέας”

(Α.Μ. 61/2013).

10. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση - Διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλης

Μπαθαρίστρας” (Α.Μ. 51/2010).

11.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση οδοποιίας Τ.Δ.

Σοφικού” (Α.Μ. 125/2010).

12. Έγκριση δαπανών μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Χρ. Μελέτη στη Σύρο.

Ιουλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη

 όροφος) με τα παρακάτω θέματα της

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger