Ασφαλισμένοι του IKA χάνουν ένσημα από εργοδότες

Κίνδυνο να μην μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, έχουν οι εργαζόμενοι, των οποίων οι εργοδότες δεν έχουν καταβάλλει τις ασφαλιστικές τους εισφορές προς το IKA , όπως οφείλουν να πράξουν.


Σύμφωνα με εξαιρετικά επείγον ειδικό έγγραφο που παρουσιάζει το dikaiologitika.gr , οι αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης του Ιδρύματος, ενημερώνουν ότι εκφράστηκαν παράπονα από ασφαλισμένους μιας και βρέθηκε να μην έχουν ασφαλιστική ικανότητα, παρά το γεγονός ότι εργάζονται σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Ουσιαστικά, το ΙΚΑ παραδέχεται έμμεσα ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι του Ιδρύματος που, είτε καθυστερούν να καταβληθούν τα ένσημά τους, είτε ακόμα χειρότερα, κινδυνεύουν να τα χάσουν.
Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο για περιπτώσεις που έχει συμβεί κάποια ασθένεια ή ατύχημα και ο εργαζόμενος πρέπει να λάβει το ανάλογο επίδομα. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα ένσημά του, τότε κινδυνεύει να μην μπορεί να λάβει το επίδομα που δικαιούται, χωρίς ο ίδιος να φέρει την παραμικρή ευθύνη γι' αυτό. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που εργάζονται ως ωρομίσθιοι (πχ εκπαιδευτικοί).
Για να μπορέσουν να λάβουν το επίδομα ανεργίας κατά τη θερινή περίοδο, πρέπει το αργότερο δύο μήνες πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, να έχουν συμπληρώσει 125 ένσημα. Εάν ο εργοδότης τους, δεν τα έχει καταβάλλει στο ΙΚΑ και το Ίδρυμα δεν έχει ενημερώσει, ως οφείλει, την ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων αυτών, τότε ο ΟΑΕΔ δεν μπορεί να τους εντάξει στο επίδομα ανεργίας κατά τους θερινούς μήνες. Δηλαδή, υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων που κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από παροχές, χωρίς οι ίδιοι να φέρουν την παραμικρή ευθύνη...
Το ΙΚΑ, θέλοντας να περιορίσει τις ευθύνες που έχει για το θέμα, ενημερώνει ότι πραγματοποιεί κάθε μήνα σε κεντρικό επίπεδο, έλεγχο δηλωθέντων - καταβληθέντων (ΕΔΚ) εισφορών.
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά όσοι ασφαλισμένοι - απασχολούμενοι έχουν καταγραφεί σε Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), θα μπορούν να τύχουν ασφαλιστικής ικανότητας, δηλαδή θα μπορούν να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας τους, μόνο μετά από ΕΔΚ και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, ή έχει εκδοθεί σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξη Επιβολής Εισφορών ( Π.Ε.Ε.) για το οφειλόμενο ποσό και έχει επιδοθεί σε αυτόν ».
Η διενέργεια Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων - Καταβληθέντων (Κ. Ε.Δ.Κ.) θα γίνεται σε μηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων.
Η νέα διαδικασία αφορά όλους τους εργοδότες που έχουν υποβάλλει έστω και μία ΑΠΔ από την 1η /2013 και μετά. Κατ' εξαίρεση η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος για πρώτη φορά σε επιχειρήσεις που είχαν υποβάλλει ΑΠΔ έως και τον Σεπτέμβριο του 2013. Παράλληλα, η διοίκηση του ΙΚΑ τονίζει ότι η νέα διαδικασία λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υποκαταστήματα, τα οποία μπορούν με τη σειρά τους να διεξάγουν τους ελέγχους που επιθυμούν.
Όταν εμφανίζονται μη οριστικοποιημένες εγγραφές σε Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού σημαίνει ότι ο εργοδότης έχει συμπεριλάβει τον απασχολούμενο στην Υποβληθείσα Α.Π.Δ. αλλά μπορεί να ισχύουν τα εξής:
* Δεν έχει διενεργηθεί Ε.Δ.Κ. από το αρμόδιο Υποκ/μα ελέγχου της έδρας του εργοδότη ή
*Έχει διενεργηθεί Ε.Δ.Κ. και έχει συνταχθεί Π.Ε.Ε. καθώς ο εργοδότης δεν κατέβαλε τις εισφορές και δεν έχει επιδοθεί η Π.Ε.Ε. ή
* Έχει γίνει Ε.Δ.Κ. συντάχθηκε Π.Ε.Ε. έχει επιδοθεί και αναμένεται ο έλεγχος ροής του συστήματος για την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger