Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων


Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του

Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 12η

Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για

συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) - Πινάκων

Στοχοθεσίας 2014 & έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμών, έτους

2014, των ν.π.δ.δ.

2.Μερική αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

3.Λήψη Απόφασης περί της διενέργειας, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου, της

εμποροπανηγύρεως, επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Γενέσιου της

Θεοτόκου.

4.Έγκριση παροχής υπηρεσιών φύλαξης εμποροπανηγύρεως επ’

ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Γενέσιου της Θεοτόκου. Διάθεση

πίστωσης.

5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων δημοτικού

προϋπολογισμού έτους 2014 (Β’ τρίμηνο).

6.Αποδοχή ένταξης του έργου & έγκριση διενέργειας προμήθειας

“συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” με ανοιχτό

διαγωνισμό.

7.Αποδοχή ένταξης της Πράξης & έγκριση παροχής υπηρεσίας

“Καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες που συνδράμουν στην αμφίδρομη

ενημέρωση Δήμου – Πολίτη για πολιτιστικούς τόπους / δρώμενα του Δήμου

Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων” με ανοιχτό διαγωνισμό.

8.Λήψη Απόφασης περί επιβολής κυρώσεων λόγω λειτουργίας άνευ

αδείας παιδότοπου εξωτερικά του Κ.Υ.Ε. “Κλειστός παιδότοπος με Καφετέρια

– Σνακ Μπαρ” ιδιοκτησίας της εταιρείας “Στριμενόπουλος Ευστάθιος & ΣΙΑ

Ε.Ε.” επί της οδού Ποσειδωνίας 60 (πλησίον βυθιζόμενης γέφυρας).

9.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2014, του

ν.π.δ.δ. “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού - Περιβάλλοντος

Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ)”.

10.Αποδοχή ποσού #117,33# € από ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών

πληρωμής συμβάσεων έργου προσωπικού ΚΕΠ (μηνών Οκτωβρίου -

Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2013).

11.Χορήγηση ή μη στον ΚΟΥΚΗ Θεοφάνη άδειας πώλησης

νερού εντός των ορίων του Δήμου μας, για το έτος 2014 (λόγω αντικ/σης

αμαξώματος & έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου βυτιοφόρου).

12.Χορήγηση ή μη στον ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ Αθανάσιο παροχής νερού

(βάνα) και άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού προς πώληση εντός των ορίων

του Δήμου μας.

13.Χορήγηση ή μη στον ΣΚΛΑΒΟ Πέτρο άδεις εγκατάστασης &

λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών περιορισμένης διάρκειας επί της οδού

Σαρωνικού στους Αγ. Θεοδώρους (Ο.Τ. 55).

14.Χορήγηση ή μη στον ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Κων/νο άδειας κυκλοφορίας

ζωήλατου οχήματος δτην εδαφική περιφέρεια Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας

& Δ.Κ. Ισθμίας.

15.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο

16.Εξέταση αιτήματος ΔΟΣΧΟΡΗ Ιωάννη για παραχώρηση θέσης

στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καραϊσκάκη 59 στο Λουτράκι.

17.Εξέταση αιτήματος ΜΟΥΡΙΚΗ Σωτήριου - SEA & SAND για

κατασκευή γηπέδου Beach Volley - Beach Soccer & καταδυτικής σχολής στην

παραλία Ισθμίας (Κρυφή), εκτός της ζώνης αιγιαλού.

18.Εξέταση αιτήματος ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Παναγιώτας για χορήγηση

άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της Πλ. 25ης

19.Εξέταση αιτήματος ΓΡΑΨΑ Κορνηλίου για έγκριση τοποθέτησης

εικονοστασίου επί των οδών Περικλέους & Υψηλάντους στο Λουτράκι.

20.Εξέταση αιτήματος της εταιρείας “Μεσογειακό Κέντρο

Αποκατάστασης Α.Ε.” για έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων

στο Λουτράκι.

21.Έγκριση ή μη κοινής “εισόδου - εξόδου” οχημάτων επί

αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Π.Ε.” στη θέση “Γαλότα” Ισθμού.

 Μαρτίου 3 στο Λουτράκι.

22.Παραχώρηση τιμητικού τάφου στη Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων.

23.Εξέταση αιτήματος SKOARTA NATALI για χορήγηση άδειας

κατάληψης δημοτικού χώρου (έμπροσθεν “Καραγκιόζη)”, παρακείμενου του

καταστήματός της που βρίσκεται επί του πεζοδρόμου 1 στο Λουτράκι.

24.Συγκρότηση Επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής

έργων: 1) “Επισκευή Σχολικών Κτιρίων” (αρ. μελ. 58/2011) και 2) “Κατασκευή

αγωγού ομβρίων υδάτων οδού Ποσειδώνος – ΠΕΟΑΚ (περιοχή Χανικιάν)”

(αρ. μελ. 52/2011).

25.Παραλαβή της έρευνας: “Έλεγχος στατικής τρωτότητας και

βελτίωση προστασίας κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης”.

26.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης έργου: “Επέκταση

αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 46/2006).

27.Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης: “Μελέτη

Γεωλογικής Καταλληλότητας στα πλαίσια μελετών Γ.Π.Σ.”.

28.Μεταβίβαση ή μη βεβαιωμένων οφειλών τελών ύδρευσης στη Δ.Κ.

Αγ. Θεοδώρων, επονόματι ΙΩΑΝΝΙΔΗ Βασ. Ιωάννη & ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδ.

Αθανασίου.

29.Μεταβίβαση & διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς

καταλόγους τελών ύδρευσης, τελών νεκροταφείου και Τ.Α.Π.

30.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους ΤΑΠ,

ετών 2006 – 2014, στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΡΑΠΤΗ

Νικολάου – ΡΑΠΤΗ Ιωάννη.

31.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τελών

νεκροταφείου στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΜΟΥΛΛΑ

Παντελή και χρέωση του υπόχρεου ως δημότη από το 2014 κι εφεξής.

32.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Αύγουστος 2014).

Κοινοποίηση: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 του Δήμου

 ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδων
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger