ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ


Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει ότι έγινε δεκτή η προσφυγή του

Δήμου στην αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην

Τρίπολη κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γι' ακύρωση

της 498/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης των δημοτικών

τελών στις τρίτεκνες οικογένειες.

Σημειώνεται ότι με την 498/2013 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου είχαν μειωθεί σε ποσοστό 40% τα δημοτικά τέλη καθαριότητας

και φωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι

35.000 € , όπως ίσχυε από το 2009 για Πολύτεκνους, ΑΜΕΑ και Αναπήρους

Πολέμου.

Η απόφαση αυτή ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος με την 4190/80326/17-12-13 απόφαση

θεωρώντας μη σύννομη την απόφαση.

Ο Δήμος άσκησε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής στις 30/1/2014.

 Η αρμόδια Επιτροπή στη συνεδρίασή της την 7/3/14 (απόφαση 10/4/

7-3-14) έκανε δεκτή την προσφυγή του Δήμου θεωρώντας ότι οι τρίτεκνοι

έχουν τα πλεονεκτήματα των πολυτέκνων στη μείωση των δημοτικών τελών,

όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.

Κατά συνέπεια η 498/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι

σε πλήρη ισχύ από την ημερομηνία λήψης της τον Δεκέμβριο 2013.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20/8/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger