Ο Δήμος Βέλου- Βόχας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες με μόνιμο προσωπικό


Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας και έχοντας υπόψη

την εγκύκλιο 39 (αρ. πρωτ. 28409/16-7-2014 & ΑΔΑ:630ΤΝ-ΩΨΑ) του Υπουργείου

Εσωτερικών με θέμα «Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας», ο Δήμος Βέλου-

Βόχας Νομού Κορινθίας επιθυμεί να καλύψει τις παρακάτω ειδικότητες με προσωπικό

μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 29-8-2014:

Α/Α Κατηγορία – Κλάδος/Ειδικότητα Αριθμός θέσεων

1. Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος ΠΕ ή ΤΕ 1

2. Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 1

3. Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 1

4. Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ ή ΤΕ 1

5. Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ 1

6. Διοικητικού -Οικονομικού για Διοικητική

7. Χειριστές μηχανημάτων έργων ΔΕ 4

8. Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ 10

9. Εργάτες Νεκροταφείων 2

10. Οδηγοί απορριματοφόρων ΔΕ 2

11. Ηλεκτρολόγος εναερίτης ΔΕ 1

12. Εργάτης  ́ΥδρευσηςΥΕ 1

Υποστήριξη ΔΕ

Ο Δήμαρχος Βέλου Βόχας

 Αννίβας Παπακυριάκος
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger