«Συνάντηση για την αιθαλομίχλη»


O Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου,

εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου

συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας. Το θέμα ήταν «Συνάντηση με τις Περιφέρειες για την

αντιμετώπιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης». Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα, στις 10/9/2014.

Στη συνάντηση υπό την προεδρία της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Ενέργειας, και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) κας. Νάντιας Γιαννακοπούλου, συμμετείχαν

ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου, εκπρόσωποι

Περιφερειών, πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, επιστήμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη

του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη, με εμπεριστατωμένες και υψηλού επιπέδου εισηγήσεις

και αναλύσεις των ομιλητών, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων όπου αφορούσαν

κυρίως τον καλύτερο συντονισμό της κρατικής μηχανής και των Περιφερειών της Χώρας

προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα της αιθαλομίχλης ενόψει της χειμερινής περιόδου και

συμπεριελάμβανε τις εξής ενότητες:

1. Οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας. Αποτελέσματα, προβλήματα που

παρουσιάστηκαν, προτάσεις.

2. Οι έλεγχοι σε εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς

λέβητες). Αποτελέσματα, προβλήματα που παρουσιάστηκαν, προτάσεις.

3. Η εφαρμογή της ΚΥΑ που αφορά τη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επεισοδίων.

Προβλήματα που παρουσιάστηκαν και προτάσεις επίλυσης.

4. Η προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων.

5. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση των πολιτών.

6. Τρόποι χρηματοδότησης των παραπάνω, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι των Περιφερειών Πελοποννήσου, Αττικής,

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και

Κρήτης δεσμεύτηκαν για την εντατικοποίηση των ελέγχων και μέτρων από τη μεριά τους, σε

επίπεδο εμπορίας στερεής βιομάζας και εκπομπών καυσαερίων σταθερών εστιών καύσης. Ακόμα

επισημάνθηκε ότι οι Περιφέρειες της Χώρας δρομολογούν ή έχουν δρομολογήσει διαγωνιστικές

διαδικασίες για την προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, με

όργανα μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων και καυσαερίων. Επίσης συμφωνήθηκε η ανάγκη

εγκαθίδρυσης ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειών, με κόμβο το Υπουργείο

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), για τον καλύτερο συντονισμό και

τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων, σε περιπτώσεις εμφάνισης επεισοδίων

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Τέλος, τονίστηκε ιδιαίτερα η προσπάθεια υλοποίησης εκστρατείας

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε να γνωρίζουν τους κίνδυνους που

διατρέχουν από τη χρήση ακατάλληλων καυσίμων και ακατάλληλων θερμαντικών σωμάτων.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου τόνισε

ότι οι ενέργειες που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου εστιάζονται σε στοχευόμενες

δράσεις για την εντατικοποίηση των ελέγχων και της εποπτείας της αγοράς, σε όλα τα στάδια.

Επίσης ανέφερε ότι είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τις τοπικές κοινωνικές επιχειρήσεις η παραγωγή

πέλετ από δασικά υπολείμματα, που τροφοδοτούν οικισμούς της υπαίθρου. Για την επιτυχία

των δράσεων πρέπει να γίνουν φοροαπαλλαγές κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε

προϊόντα και υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση των αναγκών σε θέρμανση. Τέλος

υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται αυστηρή επιτήρηση και να επιβάλλονται πρόστιμα για την

παράνομη υλοτομία και να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι εκπομπές από εστίες καύσης.

 Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και

τη δημόσια υγεία. Βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες

και φορείς του κρατικού μηχανισμού, ενεργοποιεί και δρομολογεί όλες τις απαιτούμενες

ενέργειες για να υπάρχει αμεσότερος συντονισμός για την αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων

αιθαλομίχλης, φαινόμενο που παρουσιάστηκε σε έντονο βαθμό τα προηγούμενα έτη σε περιοχές

της Πελοποννήσου.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger