.

Ερώτηση Κ.Κόλλια για ΚΕΠΑ (video)


40 Βουλευτές συνυπέγραψαν την ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Κορινθίας κ. Κώστας Κόλλιας, σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και τις καθυστερήσειςστις  διαδικασίες  πιστοποίησης  αναπηρίας.  Ακολουθεί  το  πλήρες  κείμενο  τηςερώτησης με τους υπογράφοντες.Αθήνα, 05 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΡΩΤΗΣΗΠρος τον:  Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας                  κ. Ιωάννη ΒρούτσηΘέμα:  Διαδικασίες αξιολόγησης ατόμων με αναπηρία από τα Κέντρα  Πιστοποίησης           Αναπηρίας   Κύριε Υπουργέ,Τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι συνάδελφοι γινόμαστε σχεδόν καθημερινάαποδέκτες καταγγελιών και εκκλήσεων για βοήθεια από άτομα με αναπηρία καισυγγενείς τους, οι οποίες αφορούν την απαράδεκτα χρονοβόρα διαδικασία πουαπαιτείται  για  τη  χορήγηση ή  ανανέωση επιδομάτων που δικαιούνται  από  ταΚέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).Ο  χρόνος  που  απαιτείται  από  την  έναρξη  της  διαδικασίας  μέχρι  τηχορήγηση του όποιου βοηθήματος ξεπερνά το ένα έτος. Μόνο για την κατάθεσητης σχετικής αίτησης από το δικαιούχο χρειάζονται τουλάχιστον δύο μήνες. Στησυνέχεια, η ημερομηνία εξέτασης από την υγειονομική επιτροπή ορίζεται έπειτααπό  αρκετούς  μήνες  –  διάστημα  το  οποίο  επιμηκύνεται  εάν  πρόκειται  γιαπαθήσεις  που  εμπίπτουν  σε  κάποιες  ειδικότητες  με  μεγάλο  φόρτο,  όπως  ηνευρολογική. Θα ήθελα δε να επισημάνω ότι, εάν παρέλθουν περισσότεροι από τέσσεριςμήνες  από  τη  στιγμή  κατάθεσης  της  αίτησης  μέχρι  την  εξέταση  από  τηνΕπιτροπή,  σε πολλές περιπτώσεις ο δικαιούχος χρειάζεται  να προσκομίσει  νέο αι σε χρήμα, τόσο για τον δικαιούχο, όσο και για τα ταμεία. Βεβαίως, εάν χρειαστεί και δευτεροβάθμια επιτροπή, ο χρόνος αναμονήςαυξάνεται  και,  δυστυχώς,  ο  Γολγοθάς  δεν  τελειώνει  εκεί.  Από  τη  λήψη  τηςαπόφασης, μέχρι τη γνωστοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, την κοινοποίησή τηςστο αντίστοιχο ταμείο  και  την τελική πληρωμή μεσολαβούν και  πάλι  αρκετοίμήνες.  Τελικά,  κατά  μέσο  όρο,  οι  δικαιούχοι  χρειάζεται  να  περιμένουν  τολιγότερο ένα χρόνο για να λάβουν το όποιο βοήθημα δικαιούνται. Η κατάσταση γίνεται  ακόμα πιο τραγική όταν υπάρχει αίτημα για κατ’οίκον εξέταση. Δικαιούχοι που δεν μπορούν ή δεν πρέπει να μετακινηθούν, είτεπεριμένουν μήνες για την εξέταση, χάνοντας στο μεταξύ όλες τις παροχές πουδικαιούνται, είτε αναγκάζονται να μετακινηθούν. Βαριά περιστατικά, με κίνδυνογια  τη  ζωή  τους,  με  απίστευτα  έξοδα  και  ταλαιπωρίες  για  τις  οικογένειες,αναγκάζονται να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην επιτροπή. Δυστυχώς, όλες οι παραπάνω διαδικασίες επαναλαμβάνονται κάθε ένα ήδύο χρόνια ακόμα και για ανθρώπους με μη αναστρέψιμες παθήσεις. Γνωρίζω ότιη  κατάρτιση  του  σχετικού  πίνακα  έχει  ξεκινήσει  εδώ  και  χρόνια,  πλην  όμωςεξακολουθεί να μην έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία για την εφάπαξ χορήγηση σεαυτούς τους ανθρώπους όλων των επιδομάτων που δικαιούνται επ’ αόριστον. Οισημερινές γραφειοκρατικές διαδικασίες σε αυτές τις περιπτώσεις είναι περιττές,και το μόνο που κάνουν είναι να προκαλούν ταλαιπωρία και κόστη στα άτομα μεαναπηρία  και  τις  οικογένειές  τους.  Θεωρώ  ότι  για  τέτοιες  περιπτώσεις  πουεντάσσονται στον σχετικό πίνακα και για τις οποίες υπάρχουν ήδη γνωματεύσειςΚΕΠΑ,  θα  έπρεπε  να  αρκεί  μία  αίτηση  του  δικαιούχου  ώστε  να  λαμβάνει  ταβοηθήματα εφ’ όρου ζωής. Σε νέα περιστατικά, η προσκόμιση και εξέταση τωνσχετικών δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται εφάπαξ. Κύριε Υπουργέ,Όλα τα παραπάνω, πέρα από την προφανή ταλαιπωρία και τα έξοδα πουσυνεπάγονται, σημαίνουν ότι τα άτομα με αναπηρία στερούνται την οικονομικήενίσχυση της πολιτείας, την οποία και δικαιούνται και χρειάζονται. Μετά τη λήξητης τελευταίας, τέταρτης παράτασης, στις 30 Απριλίου 2014, για τη συνέχισηχορήγησης συντάξεων, επιδομάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,  κατάτο χρόνο αναμονής εξέτασης των φακέλων τους από τα ΚΕΠΑ, χιλιάδες άτομα μεαναπηρία  είναι  επί  ξύλου  κρεμάμενα,  χωρίς  καμία  δική  τους  υπαιτιότητα.Επισημαίνω δε ότι,  όσο καθυστερούν οι γνωματεύσεις,  οι  άνθρωποι  αυτοί  δεν

μπορούν  να  επωφεληθούν  ούτε  από  άλλα  βοηθήματα,  όπως  το  κοινωνικότιμολόγιο της ΔΕΗ και οι φοροαπαλλαγές και εκπτώσεις που δικαιούνται.Επειδή  οι  λίστες  αναμονές  για  την  πιστοποίηση  της  αναπηρίας  είναιτεράστιες (τον Φεβρουάριο του 2014 υπήρχαν, σύμφωνα με την Ε.Σ.ΑμεΑ, 85.000εκκρεμείς αιτήσεις), θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ την ανανέωση της παράτασηςτουλάχιστον  μέχρι  το  τέλος  του  έτους.  Πλην  όμως,  επειδή  οι  αλλεπάλληλεςπαρατάσεις  δεν  λύνουν  το  πρόβλημα  της  εύρυθμης  λειτουργίας  των  ΚΕΠΑ,ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 1. Τι  χρονοδιάγραμμα υπάρχει  για τη  διαδικασία της επ’  αόριστον ισχύοςτων  γνωματεύσεων  ΚΕΠΑ,  που  αφορούν  σε  αναπηρίες  ή  παθήσεις,  οιοποίες  έχουν  ενταχθεί  στον  σχετικό  πίνακα  των  43  μη  αναστρέψιμωναναπηριών/παθήσεων,  διαδικασία  η  οποία  και  τους  δικαιούχους  θααπαλλάξει από περιττή ταλαιπωρία και θα αποσυμφορήσει τα ΚΕΠΑ;2. Προτίθεστε να λάβετε υπόψη σας τις προτάσεις των Σωματείων ΑμεΑ γιατην  ένταξη  στον  σχετικό  πίνακα  πρόσθετων  κατηγοριώναναπηρίας/χρόνιων/σπάνιων παθήσεων;3. Πώς  προτίθεστε  να  αντιμετωπίσετε  το  πρόβλημα  των  κατ’  οίκωνεξετάσεων,  για  άτομα  τα  οποία  δεν  μπορούν  ή  δεν  πρέπει  ναμετακινηθούν, τόσο αναφορικά με το χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεωνόσο και αναφορικά με τα έξοδα μετακίνησης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται γιαδευτεροβάθμια Επιτροπή; 4. Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τις ελλείψεις που παρουσιάζονται στοδιοικητικό και ιατρικό προσωπικό των ΚΕΠΑ, προκειμένου να εξυπηρετούνταχύτερα και καλύτερα τους δικαιούχους; Υπάρχει πλάνο για την αύξησητου αριθμού των υπηρεσιών ΚΕΠΑ, τόσο για την υποδοχή αιτήσεων, όσοκαι για τη λειτουργία υγειονομικών Επιτροπών, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτεςπεριοχές;5. Προτίθεστε να δώσετε νέα παράταση,  τουλάχιστον μέχρι  το τέλος τουέτους,  για  τη  συνέχιση  χορήγησης  συντάξεων,  επιδομάτων  καιιατροφαρμακευτικής περίίθαλψης, κατά το χρόνο αναμονής εξέτασης τωνεκκρεμών φακέλων;

Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger