Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Χωρών Βαλκανικής & Ευξείνου Πόντου (φώτο)

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Απόστολος Ε. Παπαφωτίου εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κο. Πέτρο Τατούλη και την Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Χωρών Βαλκανικής & Ευξείνου Πόντου
πού έλαβε χώρα στην Τουρκία, στην Αδριανούπολη, από τις 12 έως 15 Ιουνίου 2014. Η Συνέλευση διοργανώθηκε από το Δίκτυο των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR), την Επιτροπή των Χωρών της Βαλκανικής & του Ευξείνου Πόντου (BBSRC) και την Επαρχία της Αδριανουπόλεως.

Στη Συνέλευση παρευρέθηκαν υπουργοί, περιφερειάρχες, βουλευτές, δήμαρχοι,

πρόεδροι και μέλη διοικήσεων, αιρετά μέλη συμβουλίων, αξιωματούχοι,

επιστήμονες, ερευνητές, δημοσιογράφοι των κρατών μελών και των χωρών της

Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας καθώς και εκπρόσωποι χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων και περιφερειακών οργανισμών.

Η Γενική Συνέλευση ήταν ιδιαίτερα πετυχημένη, με ποικιλία θεμάτων, με

εμπεριστατωμένες και υψηλού επιπέδου εισηγήσεις των συμμετεχόντων. Εστίασε

κυρίως σε προγράμματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και

της Μαύρης Θάλασσας. Πιο συγκεκριμένα, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020, είναι υπό διαμόρφωση το INTERREG EUROPE 2014-2020 (αφορά και τη

Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου), το διασυνοριακό Πρόγραμμα «Λεκάνη της

Μαύρης Θάλασσας», το διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής-Μεσογείου» και το

διακρατικό Πρόγραμμα του Δούναβη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνέργειες και τις συνεργασίες των Περιφερειών

της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας με τις κεντρικές κρατικές αρχές,

προκειμένου να ενισχυθεί η τομεακή συνεργασία και ο διάλογος ώστε να υπάρξουν

οφέλη σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Επίσης επισημάνθηκε ότι τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία της Ευρωπαϊκής

Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 προσφέρουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης για

τις χώρες των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας μέσω διαπεριφερειακών έργων.

Κύριοι στόχοι της Επιτροπής Χωρών Βαλκανικής & Ευξείνου Πόντου είναι να

ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

και των Χωρών της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου και να αποτελέσει ένα

διαρκές θεσμικό πλαίσιο όπου να υποστηρίζει και να βελτιώνει τις σχέσεις τους

στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Επίσης στοχεύει στην ενίσχυση της διαπεριφερειακής

συνεργασίας και στην ανάπτυξη κοινών σχεδίων σε τομείς όπως ο τουρισμός, το

περιβάλλον, οι μεταφορές και οι επιχειρήσεις. Όλοι αυτοί οι τομείς αποτελούν όρους

για αποκατάσταση σταθερότητας και αναπτυξιακής προοπτικής στις περιοχές αυτές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου κος Απόστολος Ε. Παπαφωτίου επεσήμανε

τον ρόλο των περιφερειακών πρωτοβουλιών, των οργανισμών οι οποίοι μέσω

των κατάλληλων μηχανισμών στοχεύουν στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο

συντονισμό της οικονομικής ανάταξης των περιοχών. Τόνισε επίσης, τη

σημαντικότητα των περιφερειακών υποδομών για τη διασφάλιση της διασύνδεσης

των περιοχών, γι’ αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη ανάπτυξης στενής

συνεργασίας, συντονισμού επενδυτικών στρατηγικών και από κοινού διαμόρφωσή

προτεραιοτήτων όσον αφορά τους κρίσιμους τομείς. Στον τομέα του Τουρισμού

που ήταν πρωτεύον θέμα της διαβούλευσης πρότεινε ότι η ονομασία Μαύρη

Θάλασσα, δεν αποτελεί ένα «καθαρό» brand name, μεταφέρει αρνητικό περιεχόμενο

για την περιοχή και γι’ αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχαία ελληνική

ονομασία «Εύξεινος Πόντος», ως φιλόξενη θάλασσα που ενώνει τους λαούς και

προσφέρει ανοικτή φιλοξενία.

Τέλος αναφέρθηκε και στη συγκρότηση μιας Μακροπεριφέρειας η οποία θα

λειτουργεί σαν πλατφόρμα συνεργασίας και σύμπλευσης Περιφερειών με κοινά

χαρακτηριστικά και κοινούς στόχους.

Οι Περιφέρειες αποτελούν πηγή ειρήνης, συμφιλίωσης και ανάπτυξης για τις

περιοχές της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας και ως εκ τούτου, η συνεργασία

τους είναι ένα βασικό εργαλείο για τη σταθεροποίηση ορισμένων χωρών.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ουσιαστική αυτή συμμετοχή της αποβλέπει στο

να γίνουν τα Βαλκάνια και οι περιοχές της Μαύρης Θάλασσας χώροι οικονομικής

ανάπτυξης και στενής εμπορικής συνεργασίας.

Διαθέτει μια δυναμική παρουσία και μέσα από συνεχείς δράσεις και ενέργειες είναι

σε θέση να αντιμετωπίσει και να ξεπεράσει τις σημερινές δύσκολες συγκυρίες, με

την εφαρμογή και τη διαμόρφωση στρατηγικών συνεργασιών και έργων, με την

προώθηση και αξιοποίηση σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ε. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger