Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος: Το δικαστήριο μας δικαίωσε

Υπαίτιο προσβολής της τιμής και της προσωπικότητος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, μέσω δημοσιευμάτων ψευδούς περιεχομένου, έκρινε με πρόσφατη απόφασή του (υπ’ αριθμ. 168/08.09.2014) το Πολυμελές Πρωτοδικείο Κορίνθου,
τον ιδιοκτήτη, συντάκτη και υπεύθυνο της ηλεκτρονικής εφημερίδας με τον τίτλο «ΣΦΕΝΤΟΝΑ» (www.sfedona.gr), Βασίλειο (Λάκη) Γιαννιδάκη, υποχρεώνοντάς τον αφενός να καταβάλλει το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €) ως χρηματική ικανοποίηση διά την ανόρθωση της ηθικής βλάβης, την οποία υπέστη ο Σεβασμιώτατος από την προσβολή της προσωπικότητός του και αφετέρου να προβεί, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση της τελεσιδίκου αποφάσεως και με την επιπρόσθετη κύρωση της επιβολής σε βάρος του χρηματικής ποινής εξακοσίων ευρώ (600,00 €) διά κάθε ημέρα καθυστερήσεως, σε καταχώρηση περιλήψεως της εν λόγω αποφάσεως εις την αναρτημένη εις τον ιστότοπο www.sfedona.gr ως άνω ηλεκτρονική (διαδικτυακή) του εφημερίδα (με τον τίτλο «ΣΦΕΝΤΟΝΑ»), εις την ίδια θέση με αυτή που είχαν καταχωρηθεί τα ψευδή δημοσιεύματα.
Η δίκη, εις την οποία εκδόθηκε η ως άνω απόφαση, αφορούσε μόνο τα πρώτα από μία σειρά δημοσιευμάτων του ανωτέρω εναγομένου, με στόχο τον Μητροπολίτη Κορίνθου (ως προς τα κατά συρροήν μεταγενέστερα αισχρά και απαράδεκτα ο Σεβασμιώτατος έχει επιφυλαχθεί του δικαιώματός του ασκήσεως νέων αγωγών), σύμφωνα, δε, με το σκεπτικό της εκδοθείσης αποφάσεως, είχαν, μέσω αυτών, διατυπωθεί και διαδοθεί ανεξελέγκτως και σκοπίμως απολύτως ψευδείς ισχυρισμοί, κατά παράβαση κάθε δημοσιογραφικής δεοντολογίας και εν γνώσει της προσφορότητος να προσβληθεί τοιουτοτρόπως η τιμή και η υπόληψη του Μητροπολίτου Κορίνθου. Χαρακτηριστικά του καταλογίζει «βαριά αμέλεια» και ότι εν γνώσει του «μπορούσε να βλάψει και έβλαψε την τιμή και την υπόληψη» του Σεβασμιωτάτου.

                            ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ.Share this article :
 
Copyright © 2013-14. KorinthosTV.gr - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by G.STEFANIS
Proudly powered by Blogger